VELKOMMEN SOM MEDLEM

Innmelding.

Enten man er barn eller voksen blir man medlem når man blir døpt i Den norske kirke. Den som er døpt, men av en eller annen grunn ikke er medlem av Den norske kirke, kan melde seg inn. Det skjer ved personlig frammøte på Menighetskontoret, der man må dokumentere navn, fødselsdato og sted, dåpsdato og sted, og bostedsadresse. Når dette er ført inn i medlemsprotokollen, må den innmeldte selv skrive under i protokollen og bekrefte at en ønsker å melde seg inn.  

Flere opplysninger om innmelding og skjema her

 

Utmelding.

Den som er over 15 år og ønsker å melde seg ut av kirken, kan gjøre det skriftlig eller ved oppmøte på Menighetskontoret. I begge tilfelle må man dokumentere  navn, fødselsdato og sted, dåpsdato og sted, og bostedsadresse.

Den som melder seg ut, får utlevert eller tilsendt utmeldingsattest.

Flere opplysninger om utmelding og skjema her

© 2021 Froland Menighet

Levert av Mint Media AS