FROLAND MENIGHET - DEN NORSKE KIRKE

Froland menighet ligger under Den Norske Kirke (DNK), og arbeidet til menigheten går over fire kirkebygninger. Arbeidet er mangfoldig, med Gudstjenesten som hovedsamlingen. Menigheten står ellers for dåp, konfirmasjoner, vigsel og begravelse.

Den offisielle tilknytningen til DNK ivaretas av Prestetjenesten (soknepresten) og Menighetsrådet. Staben på Menighetskontoret i Osedalen består, i tillegg til soknepresten , av kirkeverge, menighetssekretær, kateket, trosopplærer og organist. Menighetsrådet velges for 4 år av gangen og har et eget virksomhetsansvar og ansvar for å legge og følge opp planer for trosopplæring, gudstjenestearbeid, diakoni mm.

Samarbeidserklæringen sier i pkt. 6g « Lederskapet (på Menighetssenteret) og menighetsrådet samordner i størst mulig grad sin virksomhet, sine planer og ressurser.»

«Vår visjon er å gi alle døpte en trygg tro på Jesus Kristus»

DÅP

I Froland kirke og Mykland kirke er det anledning til dåp ved de fleste gudstjenestene

KONFIRMASJON

Her kan du lese om kirkens konfirmasjon lokalt i Froland, og du kan også finne linker til annet aktuelt stoff.

VIGSEL

Rammen rundt en kirkelig vigsel gir minner for livet.

GRAVFERD

 
froland-kirke-1030x615
Mykland_kirke_IMG_6273-1030x687
Kapellet

Froland menighet har kontorer i Osedalen sentrum og kan kontaktes på tlf. 37 23 55 20, eller du kan sende en epost til kirkeverge Karl Otto Bråthenkarl.otto.braathen@agderkirken.no

© 2021 Froland Menighet

Levert av Mint Media AS