MISJONSPROSJEKTET

MENIGHETSBYGGING OG EVANGELISERING PÅ CUBA
Total prosjektsum: 288 000 kroner


I 14 år har Normisjon støttet den lutherske Santigosynoden Iglesia Evangelica Ùnida Sinodo Luterano (IEU) med sine åtte menigheter slik at kirken kan bli mer lokalt bærekraftig og mer evangeliserende og diakonal.
IEU har 8 menigheter, flere husmenigheter, og kirken vokser. Utfordringen nå er at kirkeveksten må kvalitetssikres på en god måte. Særlig har det vært vekst i provinsene Santiago og Guantánamo. Det er også blitt bygget flere kirker, delvis gjennom støtte fra Norge.


IEU driver et teologisk seminar med kurs og undervisning på ulike nivå. De jobber målbevisst med dyktiggjøring av medarbeidere og rekruttering til prestetjeneste og annen kirkelig tjeneste.
Normisjon har gitt investeringsstøtte til inntektsgivende prosjekter for i større grad å hjelpe kirken å bli selvstendig økonomisk.

I et frodig jungelområde på Øst-Cuba, blant appelsintrær, kaffebusker og kokospalmer, vokser det frem en ny menighet sammen med et leirsted. Nirbelis Ortiz Garcia ble døpt i elven i Achotal for elleve år siden og er i dag menighetsleder og vaktmester på kirkens eiendom.
– Jeg ble en kristen da en ung, ivrig kvinne kom på besøk og fortalte fra Bibelen, forteller Nirbelis.

Den unge kvinnen kom fra den lutherske kirken i byen Guantanamo. Hun kom på besøk flere ganger, og hennes engasjement ga nytt liv til menigheten i Achotal, der Nirbelis og familien er med. Hver uke kommer pastor Aramis Rodriguez to timers reisevei fra byen. Han trenger sårt en bil, for det finnes ingen offentlig transport til Achotal. Det hender han må sove i grøften på vei hjem søndag kveld.


Ved hjelp av støttespillere i Norge og en lokal dugnad har kirken fått forsamlingshus med kontor og to soverom, bad, kjøkken og kontor. To sovehytter skal innredes, slik at leirstedet kan drives, noe som kan bety kirkevekst og inntekter.
Unge cubanere i Normisjons samarbeidskirke er begeistret for inspirasjon fra norske ungdommer for å starte sportsarbeid.

– Vi gleder oss over dette fantastiske samarbeidet med ungdom fra Norge, sier Roselys Laborde, som er hovedkontakt på landsplan for det nystartede cubanske CRED (Cristianos en Deporte – Kristne med Sport).

– Vi ser at barn som vokser opp i kirken, ofte dropper ut når de kommer i tenårene. En slik lavterskel-aktivitet kan hanke mange inn og gi et godt ungdomsmiljø.
Norske KRIKere har lært opp to cubanske tverrkirkelige team i å integrere sport med bibelundervisning og deltagelse i kirken. I løpet av tre varme uker sist sommer samlet ungdommene seg på stranden, i parker eller på sportsplasser.

-Vi pleier gjerne å spille fotball barbent, forteller 17-årige Rosa Edith, som er lokalkontakt i Den lutherske synoden på øst-Cuba.

-Når mange ikke har gode sko, spiller vi heller uten sko alle. I CRED vil vi satse på fotball, volley, baseball og dans i grupper. Sport er noe som engasjerer cubanere. Samtidig er det flott at kirkens tilbud ikke er konkurransepreget, men inkluderende.

Den lutherske synoden på Cuba har i mange år profilert seg innen opplæring av alle aldersgrupper, en trosopplæring som legger vekt på at kristne skal leves integrert i samfunnet. Når lederne i kirken nå heier frem CRED, er de bevisste på at her er de pionerer i landet. De ser det som et stort pluss å invitere ungdom fra andre kirker. Denne gangen er det en episkopal kirke og to pinsekirker som er med i lederteam for det nye ungdomsarbeidet.

Cuba er inne i en spesiell fase med økt åpenhet og interesse for kristent arbeid.
Mange i Normisjons samarbeidskirke jobber for å nå folk uten kirketilknytning både ved evangelisering og ved praktisk godhet i nabolaget. Siste 4-5 årene har de bygget nye kirkebygg i flere bydeler i Santiago (øst på Cuba), i nabobyen Guantanamo og i bygda Achotal. I sommer tok de i bruk første del av nybygg i gate 9 i Santiago etter at den åpne plassen mellom kirka og boligen til pastor Yamilka Hernandez Guzman i en periode hadde fungert som samlingssted for gudstjenester, barnearbeid og kristne filmkvelder.


På forsommeren kjøpte IEU et bygg i Havana som de i de nærmeste månedene vil klargjøre for å plante en ny menighet i hovedstaden. Kirka ligger i et område av Havana der det bl.a. bor en del folk som har bakgrunn fra den lutherske kirka øst på Cuba. Pastor Rosellys Laborde vil i høst flytte dit fra Santiago for å lede dette pionerarbeidet.

© 2021 Froland Menighet

Levert av Mint Media AS