ØYSTEIN - VÅR NYE PREST


Øystein Vaaje ble sist onsdag ordinert til tjeneste som sokneprest i Froland Menighet. Biskop Stein Reinertsen, prost Jorunn Raddum, Harmony, Selma Haugaas Alne m/flere medvirket. I gudstjenesten var det også nattverd, hilsener og kirkekaffe på "kirkebakken".

Vi håpte på en festaften, og vi fikk det🙂!

Hjertelig velkommen som vår nye prest, Øystein. Vi er takknemlige, og vi gleder oss.

© 2021 Froland Menighet

Levert av Mint Media AS