Bli med på misjonssolidaritet med Cuba.


I denne koronatida er vår kirke og vår menighet privilegerte sammenlignet med kirker i andre land. Vi har myndigheter som takler krisa på en god måte, og økonomien vår er trygg. Kirker og partnere misjonsorganisasjonene samarbeider med har store diakonale utfordringer i møte med pandemien. Samtidig med dette mangler misjonsorganisasjonene inntekter til å opprettholde sine ordinære forpliktelser. I denne situasjonen utfordrer Agder biskop og bispedømmeråd menighetene i Agder og Telemark bispedømme til misjonssolidaritet gjennom å bli med på aksjonen «Sammen som kirke i hele verden». Hovedmålet er å bevisstgjøre menighetene på vår globale tilhørighet og forpliktelse.

Aksjonen går fra pinse og fram til St. Hans i år og ønsker å bidra til informasjon og forståelse for den globale kirkes situasjon i koronakrisa. Aksjonen vil være med på å utruste søsterkirker og lokale partnere til å utgjøre en forskjell i en vanskelig tid. “Sammen som kirke i hele verden” er derfor også en innsamlingsaksjon til hardt rammede søsterkirker, og midlene kanaliseres gjennom SMM-organisasjonene (Samarbeid menighet og misjon).

Du kan lese mer om aksjonen på denne lenka:

https://kirken.no/nbNO/bispedommer/agder/sammen%20som%20kirke%20i%20hele%20verden/

Froland menighet og styret for menighetssenteret stiller seg bak aksjon og setter i gang en Vipps-innsamling for å samle inn ekstra penger til vårt misjonsprosjekt på Cuba. Cuba er i en tidlig fase av pandemien, og en regner med at utfordringene blir store utover sommeren. Menighetene i den cubanske lutherske kirka har et stort diakonalt engasjement, men trenger vår støtte for å kunne hjelpe de som rammes av Covid19-viruset.

Gi din gave på Vippsnummer 562526. Merk gava «Misjonssolidaritet». Fint om du også er med på å spre denne informasjonen på Facebook og til dine venner og kjente.

Froland menighet og

Styret for Froland menighetssenter

© 2021 Froland Menighet

Levert av Mint Media AS