Coronaviruset - Arrangementer avlyses!

Det er nå besluttet at vi avlyser alle gudstjenester de neste to søndager. Vi vil komme tilbake fortløpende med evt ny informasjon.


Den norske kirke ønsker å bidra til i størst mulig grad å forsinke og begrense spredningen av koronaviruset. Derfor har biskopen i Agder og Telemark besluttet at gudstjenestene de to neste helgene, 15. og 22.mars, avlyses. Familier som skal ha dåp, får tilbud om dåpsseremoni enkeltvis.

Når det gjelder alle andre samlinger og aktiviteter i menighetene i Arendal prosti, avlyses disse frem til påske.

Vi kommer tilbake til mer informasjon om gudstjenester og seremonier i tiden fremover.


https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/agder/nyheter/informasjon%20om%20korona-situasjonen/

© 2021 Froland Menighet

Levert av Mint Media AS