«Gud gir, vi deler»

Oppdatert: 20. sep. 2020

Søndag 27. september får vi besøk av Elin Oveland. Mange kjenner henne som Elin Rasmussen, datter av Turid og Leif. Menighet og misjon er verdier hun fikk med seg fra oppveksten i Froland. Etter videregående skole dro hun

til Frankrike og jobbet i 5 år for Norsk Misjonsselskap og den lutherske kirken i Paris og Nice. Deretter tok hun videreutdanning innen ungdom, kultur og trosopplæring på Menighetsfakultetet i Oslo. Så ble det jobb som menighetspedagog i Asker, og der møtte hun en gammel bekjent, nemlig Ivar Oveland, sønn av Ingrid og Torbjørn. I dag er de gift, har to barn og bor i Kristiansand der Elin jobber for NMSU med arbeidsfelt innen barn, ungdom og misjon. Møtet blir for hele familien, dvs et "Alle sammen-møte."

Hun har med seg sin misjonskoffert når hun kommer til oss søndag 27. september. Overskrift for talen har hun satt til «Gud gir, vi deler.»

© 2021 Froland Menighet

Levert av Mint Media AS