"Han kommer med fred og trygghet og med liv og nytt håp."

1.pinsedag var vi så heldige å ha besøk av Åsta Ledaal i Froland kirke. Her kan du lese talen hennes denne spesielle gudstjenesten med coronarestriksjoner.Joh 20,19-23

Jesus viser seg for disiplene 19 Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» 20 Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. 21 Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» 22 Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. 23 Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.»

!

Hellig Ånd! Fyll oss med kjærlighet, glede fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse! Amen!

Vi har hørt fortellingen fra Apostlenes gjerninger om det forunderlige som skjedde i Jerusalem på pinsedagen da disiplene ble overveldet av DHÅs nærvær. Ildtungene, språket som alle de forskjellige folkeslagene forsto og ikke minst den nye frimodigheten.

Vår prekentekst formidler DHÅs nærvær på et tidligere tidspunkt og på en annen måte. Det er like etter påske og Jesu oppstandelse.

Disiplene opplever en stor og lammende krise. Deres mester og Herre er borte og de har opplevd mye dramatikk. De sitter innestengt av frykt for å bli fanget. Redselen for det ukjente er stor.

Uten sammenlikning, men dog; vår coronakrise og redsel for smitte og sykdom holder også mange innestengt. Vi lengter tilbake til friheten og det alminnelige livet.

Men i Jerusalem skjer det uventede og utenkelige.

Jesus er plutselig tilstede i rommet, midt i blant dem. Ikke i en krok eller i døra eller svevende under taket, men han bare plutselig sto der sammen med dem. Han var helt til stede der og da. Han var ikke redd, men fylt av fred og ro. Ikke noe hindret han, ingen stengte dører, soldater, karantene. Og så på en måte puster han nytt liv inn i de lamslåtte disiplene. Han kommer med fred og trygghet og med liv og nytt håp. «Fred være med dere!» En altomfattende hilsen som innebærer: «Må Gud gi dere alt det som godt er! Alt dere trenger!»

Frykten forvandles til forventningsfylt glede. Mesteren er tilbake! Fredshilsenen forsterkes og kanskje husker noen av dem at Jesus tidligere hadde snakket til dem om fred. At han ville gi dem fred av en helt annen kvalitet enn det som oppleves her i verden. Nå skjer det! Nå er gaven levert!

Og så puster Jesus – blåser på dem og med det formidler han Den Hellige Ånds liv, fred og mot til dem.

Igjen bruker Jesus det alminnelige til å gjøre noe ualminnelig. Uten store geberder eller lange taler og formaninger, gir ham dem deres livsoppdrag gjennom å puste på dem.. Fra nå av er de Himmelrikets utsendinger. De skal være Gudsutsendinger og formidlere på samme måte som de har opplevd Jesu virke.

De får marsjordren og de får bagasje til å kunne gjennomføre oppdraget.

Nå skjedde det som Jesus hadde forberedt dem på. De skulle ikke bli forlatt som foreldreløse barn. Nei, Guds Talsmann – Den Hellige Ånd – skulle være med dem hele tiden. Usynlig, men virksom, en Følgesvenn. Realiteten av løftet: «Se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende!»

Det livet som Gud pustet inn i de første menneskene jfr 1.Mos.2,7; det formidles med nok et Guds pust til disiplene, hele menneskeheten. Til oss.!

Pust er luft i bevegelse. Vind, storm er luft satt i bevegelse av naturen. Lufta – helt usynlig – men du verden for krefter som kan være i den. DHÅ er også usynlig, men med uanede krefter, men annerledes krefter enn vinden.

Talsmannen DHÅ- er underviseren, påminneren om alt Jesus har sagt og gjort. Han er livgiveren som gjør Guds ordet levende slik at vi oppfatter det på nye måter. Guds ordet lever gjennom DHÅs kraft!

Ta imot – sa Jesus. Ta imot det jeg gir dere. Ikke bli stående som tilskuere. Ta imot DHÅ.!!!

Vi kan helt konkret ta imot DHÅ i dåpen og i nattverden. Jesu utfordring Ta imot lyder også for oss som er her!

Når Jesus nå sender sine ut i tjeneste for Kongenes Konge så utruster han dem og sier:

Dersom dere tilgir noen syndenes deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt!

Hva er det Jesus vil si med dette? Det må være viktig siden dette sies som eneste eksempel på oppgave og myndighet. I urkirken fikk dette betydning for hvem det ble åpnet til dåp for og hvem dåpen ble stengt for vurdert ut fra livsførsel og ansvarlighet. Jesus bragte Himmelriket til oss med tilgivelsens mulighet. Dette kan vi erfare i starten på alle gudstjenestene. Når vi har erkjent og bekjent våre synder så siterer presten fra 1.Johannes brev: Dersom vi bekjenner våre synder er han trofast og rettferdig, så han tilgir syndene og renser oss for all urett. Kontrasten oppleves da for den som ikke vil erkjenne og bekjenne. Da uteblir tilgivelsen og da blir synden fastholdt. Det er dette alvoret som Herrens tjenere har å formidle på Guds vegne.

Talsmannen – DHÅ – skal minne oss om alvoret og sette oss i stand til å formidle det.

Guds Ånd blir pustet inn i våre live, i våre hverdager. Pinseunderet formidles også i dag inn i en farefull verden. Jesus er midt iblant oss. Bringer fred. Utruster med livspust og Ånd. Sender oss ut med et oppdrag. Fred være med dere!

Ære være Faderen og Sønnen og DHÅ som var, er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen!

© 2021 Froland Menighet

Levert av Mint Media AS