Husk kontingent for 2019!

Husk å betale kontingent for 2019.


Man blir medlem ved å betale kontingenten og støtter da opp om alt det flotte som skjer på Froland Menighetssenter. I tillegg så har man stemmerett under årsmøte.


Enkeltmedlemskap kr 150,-

Familiemedlemskap kr 400,- for hele familien.

(Husk å oppgi navn og fødselsår på alle i familien)

Innbetaling skjer til kontonr: 2801.39.84028 eller med VIPPS ("Kjøp og betal") til #505866For lederskapets årsmøte gjelder følgende: Alle medlemmer har stemmerett fra det året de fyller 13 år, og kontingenten må være betalt innen 11. mars 2019. Man blir medlem ved å betale kontingenten.


© 2021 Froland Menighet

Levert av Mint Media AS