Husk kontingent for 2020!

Oppdatert: 13. feb. 2020

Husk å betale kontingent for 2020.


Man blir medlem ved å betale kontingenten og støtter da opp om alt det flotte som skjer på Froland Menighetssenter. I tillegg så har man stemmerett under det kommende årsmøtet.


Enkeltmedlemskap kr 150,-

Familiemedlemskap kr 400,- for hele familien.

(Husk å oppgi navn og fødselsår på alle i familien)


Innbetaling skjer til kontonr: 2904.21.01611 eller med VIPPS ("Kjøp og betal") til #505866

For lederskapets årsmøte gjelder følgende: Alle medlemmer har stemmerett fra det året de fyller 13 år, og kontingenten må være betalt innen 6. mars 2020.


Man blir medlem ved å betale kontingenten.© 2021 Froland Menighet

Levert av Mint Media AS