Innkalling til årsmøte for Froland Menighetssenter.

Oppdatert: 11. mars 2019

REPRESENTANTSKAPSMØTE / ÅRSMØTE FOR FROLAND MENIGHETSSENTER

Vi kaller med dette inn til årsmøte / representantskapsmøte på Froland menighetssenter

mandag 18. mars kl 18.00.


DEL 1 : Driftsstyrets årsmøte

Saksliste

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av møteleder

4. Valg av referent

5. Årsmelding 2018

6. Regnskap 2018

7. Budsjett 2019

8. Informasjon om forslag om endring i oppgavefordeling


DEL 2 : Representantskapsmøte / lederskapets årsmøte

For lederskapets årsmøte gjelder følgende: Alle medlemmer har stemmerett fra det året de fyller 13 år, og kontingenten må være betalt innen 11. mars 2019. Man blir medlem ved å betale kontingenten.

Enkeltmedlemskap kr 150,-

Familiemedlemskap kr 400,- for hele familien.

(Husk å oppgi navn og fødselsår på alle i familien)

Innbetaling skjer til kontonr: 2801.39.84028 eller med VIPPS ("Kjøp og betal") til #505866


Saksliste

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av møteleder

4. Valg av referent

5. Årsmelding 2018 (vedlagt)

6. Regnskap 2018 (vedlagt)

7. Budsjett 2019 (vedlagt)

8. En oppsummering fra lederskapet av status og tanker / planer for tiden fremover

9. Endringer i oppgavefordeling driftsstyret / lederskapet. Betydning for sammensetning av lederskapet

10. Endre navn fra "Lederskapet" til "Styret"

11. Valg v/ valgkomitéen

a. medlemmer i lederskapet

b. revisor

c. valgkomite


Lederskapets årsmelding, regnskap og budsjett vil IKKE gjennomgås i detalj i møtet. Imidlertid vil det være anledning til å stille spørsmål om eller komme med kommentarer til detaljer i disse i møtet.


Saker som ønskes tatt opp på representantskapsmøtet sendes til lederskapet v/ Hermund Alne, lederskapet@frolandmenighetssenter.no eller sms til 47806810, senest 1 uke før møtet.Hjertelig velkomne skal dere være!

Hilsen lederskapet ved Froland menighetssenter.


LES UNDER FOR ÅRSMELDING, REGNSKAP OG BUDSJETT FRA BÅDE LEDERSKAPET OG DRIFTSTYRETSiste innlegg

Se alle

Gudstjenester avlyst i uke 1 og 2

Pga koronasituasjonen er gudstjenestene i Froland kirke 10. og 17. januar avlyst. Vi ber om bedre tider og håper vi er tilbake i uke 3. Info kommer her på hjemmesiden og på facebook.

© 2021 Froland Menighet

Levert av Mint Media AS