Ny fast møtestruktur for Søndagsmøtene

Lederskapet for menighetssenteret ønsker å lage en mer fast struktur på møteaktiviteten vår, og i større grad samkjøre med aktiviteter i regi av Froland menighet, Vi har opp gjennom årene hatt forskjellige møtetidspunkter, og fra tid til annen vurdert hva som ville være det beste tidspunktet for våre møter - slik at flest mulig har anledning til å være med. Fra og med våren 2019 har vi i samråd med menighetsrådet bestemt oss for å legge våre møter til kl 11 på de søndager hvor det ikke er Gudstjenester i Froland kirke eller på menighetssenteret. Med andre ord vil det hver søndag kl 11 være et samlingspunkt, og vi unngår at det er samlingspunkter flere ganger på samme dag. Datoene for søndagsmøter i regi av lederskapet i vår er som følger:
27/1 24/2 24/3 28/4 19/5 2/6

© 2021 Froland Menighet

Levert av Mint Media AS