Ordinasjonsgudstjeneste på menighetssenteret onsdag 24. juni kl 18.00

Velkommen til kveldsgudstjeneste med nattverd. I gudstjenesten vil Øystein Vaaje bli ordinert til tjeneste som prest i Froland menighet. Biskop, prost og Harmony med flere medvirker. Etter gudstjenesten blir det enkel kirkekaffe og noen korte hisener.

Koronaregler gjør at det blir begrensninger på 180 personer ved ankomst.© 2021 Froland Menighet

Levert av Mint Media AS