SØNDAGSMØTE 22/11 KL. 11

Denne søndagen står i misjonens tegn. Vi får besøk av misjonær Steffen Dyve fra Grimstad. Han vil tale og fortelle fra sitt arbeid i Indonesia.

Vi får også besøk av den kjente vokalgruppen Avocale.  Vi har eget opplegg for barna. Og det blir offer til menighetens nye misjonsprosjekt i Indonesia.

Begrensning på 50 personer. Velkommen!


© 2020 Froland Menighet

Levert av Mint Media AS