Søndagsskolemesse 23. august

Velkommen til høstens første søndagsskolemesse! Øystein er liturg og taler, og det blir nattverd og søndagsskole med aktiviteter. Fotball i bingen for 2.klasse og oppover. Etter gudstjenesten inviteres det til tur til Frolands Verk. Ta med niste. Værforbehold.


© 2021 Froland Menighet

Levert av Mint Media AS