Stillingsutlysning - Kirkegårdsarbeider/fagarbeider i Froland

Inntil 100 % stilling som kirkegårdsarbeider/fagarbeider er ledig i Froland kirkelige fellesråds område fra 01.01.2021

Hovedoppgaver:

· Vedlikehold av gravplassene/kirkegårdene

· Drift av grøntanlegg

· Deltakelse ved begravelser

· Sørge for graving og annen tilrettelegging ved kistegraver og urnenedsettelser

Maskinelt utstyr blir i stor grad benyttet

Kvalifikasjoner:

· Vi søker en fleksibel, serviceinnstilt og praktisk person med gode samarbeidsevner

· Vilje til faglig utvikling.

· Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

· Gartner/anleggsgartner/grøntfaglig kompetanse er en fordel

· Førerkort

· Erfaring med minigraver er ønskelig

Lønns- og arbeidsvilkår:

Godtgjøring, lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regulativ og tariffavtale.

God pensjonsordning.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kirkeverge Karl Otto Bråthen,

tlf. 95064834, e-post: karl.otto.braathen@agderkirken.no

Søknad med CV sendes Kirkevergen i Froland, Frolandsveien 995, 4820 Froland

evt. på mail: karl.otto.braathen@agderkirken.no innen 1.november 2020

© 2021 Froland Menighet

Levert av Mint Media AS