VI HAR STARTET OPP IGJEN

Høstens søndagsmøter ble innledet i går. Til tross for fortsatte coronarestriksjoner og konfirmasjoner var 120 tilstede. Møteleder Karin Fjærbu ønsket velkommen og ga uttrykk for stor glede over å komme i gang og møtes igjen. Hun presenterte vår nye barne- og ungdomsarbeider Marie Kvalbein-Olsen som kommer fra en tilsvarende stilling ved Frikirken i Arendal. Hennes mann og fire barn ble også presentert for oss. Marie sa at hun var glad for å skulle jobbe i Froland menighet og at hun var blitt godt mottatt. Våre fire søndagsmøter denne høsten har alle Misjon som tema. Og Marie hadde valgt «Gi det videre» som overskrift på sin tale. Hun poengterte at vi kan alle være med å vitne om det vi har «sett og hørt.» Og det kan vi gjøre med både hode, hjerte og hender. Hun sa også at det da er avgjørende at vi stiller oss slik at Jesus kan lyse på oss og at det skjer når vi bruker tid sammen med Jesus, i bønn og bibellesning bl.a. For å synliggjøre dette holdt hun fram en refleksvest. Den kan jo bare lyse og være til hjelp dersom den får lys på seg. På samme måte lyser vi bare når vi lar Jesu lys skinne på oss.

Som dere alle vet, ble det ingen vanlig dugnad i forbindelse med nybygget som ble oppført av Bøylestad og Moen A/S. Men samme firma stilte da opp med gratis arbeid en hel kveld med alle sine.

Dugnaden som du og jeg skulle bidratt på, ble vanskelig pga coronarestriksjoner. Men så har vi utrolig flotte seniorer i menigheten vår, og i fremste rekke for disse står Åvald Bakken og Kittil Løvdal. Hva de har lagt ned av timer, dager og måneder i dugnadsarbeid på tilbygget, tør vi nesten ikke tenke på. For det er ufattelig mye. I møtet på søndag fikk de to langvarig klapp for sitt arbeid, pluss noen velvalgte ord fra møteleder. De fikk også hver sitt flotte trau laget av Åsulv Lyngroth, og konene deres fikk også en blomst. De har stilt opp ved å gi slipp så mye på sine menn.

I møtet deltok også Kristin Ljosland og Gry Olsen med vakker sang og musikk. Kristin hadde også med seg barn fra Soul Children m.fl. på et par sanger.

Siste innlegg

Se alle

Gudstjenester avlyst i uke 1 og 2

Pga koronasituasjonen er gudstjenestene i Froland kirke 10. og 17. januar avlyst. Vi ber om bedre tider og håper vi er tilbake i uke 3. Info kommer her på hjemmesiden og på facebook.

© 2021 Froland Menighet

Levert av Mint Media AS