SØNDAGER I FROLAND MENIGHET

Søndagsskolen

Søndagsskolen er for alle barn opp til 8.klasse.

Søndagsskolens visjon: Jesus til barna.

Søndagsskolen skal styrke barnas tro ved å forkynne Guds ord og sammen med dem, bygge et kristent fellesskap. Virksomheten skal skje i troskap mot bibelen som er Guds ord, og den evangelisk – lutherske bekjennelse. Vi skal hjelpe barna til nærmere kjennskap til den treenige Gud og etterfølgelse av Jesus.

 

Søndagsmøte

Begynner kl 11.00!

En søndag i måneden (cirka) er det søndagsmøter på menighetssenteret. Dette er møter for alle aldre.
De starter kl 11:00, og varer ca. en time.


Disse møtene passer bra for både store og små, med eget opplegg for barn i ulike aldre.

Familiegudstjeneste på menighetssenteret

Begynner kl 11.00.

Froland menighet feirer noen av sine søndagsgudstjenester på menighetssenteret. Det er faktisk blitt fler og fler, de siste årene. Grunnen er nok at Senteret gir bedre plass og fleksibilitet, rett og slett mer «armslag» enn i kirka. Derfor vil det på gudstjenestene på menighetssenterte være eget barneopplegg for barna.

En gudstjeneneste på menighetsenteret har liturgi akkurat som i kirka, men noen ulikeheter er det. I kirka har vi orgel , men på senteret er det Husbandet som spiller og musikken er nok mer samtidskulturell enn den mer tradisjonelle kirke og salmemusikken vi bruker i kirka. Slik er det også på de familiegudstjenestene vi har på Senteret. Da er det barna i fokus, kanskje utdeling av dåpsgaver til 3,4 eller5-åringene og av og til er det også familier som ønsker dåp i disse gudstjenestene.

Et par ganger i året har vi også «gudstjenestelig møte» Og en gang i året har vi fellesgudstjeneste med Misjonskirken. Dessuten er friluftgudstjenesten i mai blitt veldig populær. De par siste årene har vi vandret i flokk og følge opp på Blåfjell og feiret en enkel gudstjeneste der. Målet vårt er å ha et rikt og variert gudstjenestetilbud gjennom hele året. Noe for enhver smak. Og alt til Guds ære og for å bygge tro og tilhørighet.

Velkommen skal du være!

 
 

Temamøte

Av og til er det temamøter på senteret. Dette er møter beregnet på voksne. De er gjerne enkle i formen, og fokuserer på aktuelle tema.

Det hentes inn talere som har en relevant bakgrunn for å belyse temaene, noe som gjør møtene varierte og gir grunnlag for fordypning. Temamøtene byr gjerne på servering av ulike slag.

Temamøtene foregår på søndager.

Søndagsskolemesse

Begynner kl 11.00!

Helt siden senteret var nyreist i 2007 ble det startet en litt «annerledes» gudstjeneste der, den såkalte «Søndagsskolemessa», som fremdeles lever i beste velgående. En søndag i måneden. På Senteret.

 

Felles åpning med velkomst og lovsang. Deretter deles forsamlingen i barn, ungdom og voksne og alle får tilpasset bibelundervisning i 30 min.

 

Deretter samles alle i storsalen igjen til bønnevandring, nattverd og mer sang og musikk. De som ønsker det kan da vandre rundt i lokalet og kikke på «bønnestasjonene» , delta i nattverden og evt. gi en gave til menighetens misjonsarbeid. Eller man kan bare sitte og nyte musikken.

 
 

© 2021 Froland Menighet

Levert av Mint Media AS